Organizacja po wakacjach [ POST GOŚCINNY vol.2 ]

autor

Każdy z nas ma chyba ten problem i nie potrafi wrócić do codzienności po wakacjach, a już tym bardziej po zagranicznych wojażach, a wystarczy dać sobie czas na odpoczynek (doskonale zdaję sobie sprawę jak to brzmi, odpocząć po wakacjach :D) i wykorzystać czas do maksimum na organizację domu, rodziny i codziennych spraw. Poniżej chcę Wam przedstawić kilka rad pomocnych przy organizacji 😉

Probably all of us have the same problem – we can’t go back to normal life after holidays, especially after staying abroad. The simplest solution is to give ourselves time to rest (I do know how ridiculous it sounds when you tell someone to have some rest AFTER holidays) and use that time to a maximum, doing daily chores, dealing with family matters or organising. Below, I would like to show you a piece of advice which might be helpful while organising 🙂 

Większość nie może pozwolić sobie na całe dwa miesiące leniuchowania „pod palmami”. Jeżeli już uda nam się wyskrobać 2-3 tygodnie i wyjedziemy gdzieś na wakacje, warto zaplanować urlop według kilku zasad, aby cieszyć się nim w pełni, a powroty do rzeczywistości nie będą nam straszne.

 1. Listy: lista najważniejszych rzeczy, które musimy ze sobą zabrać, lista potrzebnych ubrań, butów, zabawek, leków, lista atrakcji turystycznych danego regionu, jednym słowem LISTY WSZYSTKIEGO! Bardzo ułatwią nam sprawę i dadzą poczucie bezpieczeństwa, które jest bardzo ważne, gdy chcemy w pełni chłonąć klimat nowych miejsc i nie martwić się o nic;
 2. Pakowanie: warto zacząć je 2-3 dni wcześniej i korzystać z wyżej wymienionych list;
 3. Powroty: planując urlop warto dać sobie 2-3 zapasu po powrocie z wakacji na ogarnięcie siebie, domowników, mieszkania i, co najważniejsze, zaraz na drugi dzień po powrocie NIE PĘDZIĆ DO PRACY NA ZŁAMANIE KARKU. Odpocznijmy d wakacji.
Most of us can’t afford to have a full two-month-long period of time dedicated to laziness. If you manage to get 2 or 3 weeks of free time and go on holidays, it is a good idea to plan your holidays accordingly to a few rules, in order to enjoy that time fully and make coming back to real life less scary:
 1.  lists: a list of the most important things that we need to take with us, a list of necessary clothes, shoes, toys, medicines, a list of tourist attractions of the region, to be brief: LISTS OF EVERYTHING! They will be very helpful and give us a sense of security which is really important if you want to enjoy new places and stay carefree.
 2. packaging: you should start 2-3 days before you leave and use the lists mentioned above.
 3. returns: while doing vacation planning you should add 2-3 days extra (after returning from a vacation) to give yourselves time to organise yourselves, clean the house and most importantly of all, not rush back to work the day after you come back home. Give yourselves time to rest.

Wiadomo, że wrzesień to przede wszystkim powroty do szkoły i tu warto zacząć myśleć o nim już w sierpniu, aby oszczędzić sobie i dzieciom wszechobecnego stresu:

 1. Wyprawka: pierwszy i najważniejszy punkt wieczoru 😉 Wiele szkół już w połowie wakacji udostępnia na swoich stronach internetowych informacje o potrzebnych rzeczach. Ja uwielbiam robić zakupy przez internet, ze względu na cenę, oszczędność czasu i co najważniejsze, łatwość znalezienia rzeczy „do kompletu” (u mnie wszystko musi do siebie pasować, takie małe zboczenie 🙂 )
 2. Organizacja dzieci: ten punkt najlepiej zacząć realizować w połowie wakacji, gdy mamy więcej wolnego czasu, jesteśmy spokojniejsi i zadowoleni. Wystarczy wydrukować miesięczny kalendarz (u nas sprawdził się świetnie), zapełnić go „obowiązkami/planami” i poprosić starszaka, aby został ego strażnikiem i pilnował codziennych zadań. Doskonała zabawa murowana, a dodatkowo dziecko uczy się odpowiedzialności 🙂
 3. Przygotowanie do szkoły: warto powoli wdrażać dzieci do obowiązków szkolnych, aby nie był to dla nich zbyt duży szok. Mam w domu pierwszoklasistę (z którym przez całe wakacje starałam się poprzez zabawę ćwiczyć umiejętność pisania i przy okazji przyzwyczajać go do stałych pór odrabiania lekcji) i malutkiego przeczkolaczka, który w tym roku zacznie przygodę ze szkołą. Dla młodszych dzieci, które pierwszy raz idą do przedszkoli, są organizowane wakacyjne zajęcia adaptacyjne, na które mogą przychodzić z rodzicami. Więc jest szansa na bez łzawy początek 😀
 4. Godzina ZERO: 1,5 tygodnia przed rozpoczęciem szkoły warto zacząć nastawiać budzik w pobliżu godziny pobudek do szkoły i stopniowo przestawiać go, aż osiągniemy CEL. Prosty zabieg, a może zaoszczędzić nam wielu łez z rana 😉
September is obviously a month of coming back to school and it is worth to start thinking about
it in August already, in order to save yourselves and the kids the ubiquitous stress:
 1.  a student’s set of books: the first and at the same time the most important point 😉 Many schools provide detailed online information on what is needed already halfway through holidays. I love to shop online because of low prices, saving time and most importantly, it is easy to find all the components of a „set” (I like it when things match, just a little OCD of mine:))
 2.  organising kids: it is the best idea to try to put this point into life halfway through your holiday, when we have more free time, we are calmer and satisfied. It is enough to print a monthly calendar (in our case this proved to be a great idea), fill it in with „duties / plans” and ask a kid to become its guardian and watch daily tasks. They will surely have fun and additionally, the child learns being responsibile.
 3.  preparation for school: children should be gradually accustomed to all the responsibilities that the school brings, so that it will not be too big a shock for them. I have a first-former at home (with whom I tried to, by means of games, practise writing skills and by the way, make him accustomed to the regular time of doing homework) and a tiny pre-schooler who starts his school experience this year. For younger children who go to kindergartens for the first time, there are some adaptive holiday activities, to which children can come with their parents. So, there is a chance for a beginning with no tears 😀
 4. ZERO HOUR – approximately 1.5 week before school starts you should begin to set the alarm clock closer to a typical „go-to-school” time and gradually change settings so that you reach the GOAL. It is a simple procedure and can save you a lot of tears in the morning;)

Należy również zadbać o podział obowiązków w domu i przygotować kilka rzeczy, które ułatwią nam funkcjonowanie, gdy oboje pracujemy, a dzieci uczęszczają do szkół i przedszkoli:

 1. Tygodniowe menu: poświęćmy jeden wieczór na przygotowanie kilku kart z tygodniowym menu i listą produktów potrzebnych do przyrządzenia potraw. Później zostanie nam tylko ustalenie, kto robi zakupy, gotuje i sprząta 😉
 2. Stały plan sprzątania: nie od dziś wiadomo, że w czystym i przytulnym domu żyje się lepiej
 3. Plan zajęć i obowiązków: ustalmy minimum dwutygodniowy plan „kto, gdzie i kiedy”, czyli kto odbiera dzieci ze szkoły, kto gotuje, kto robi zakupy + dodatkowe zajęcia, kino itd.
You should also take care of the division of responsibilities at home and prepare a few things
to help you function, which is very important when both parents work and children
attend different schools or kindergartens:
 1. a weekly menu: take one evening to prepare several cards with a weekly menu and a list of ingredients needed to cook meals. Later, we will only have to determine who does the shopping, cooks and cleans 😉
 2. constant cleaning plan: it’s nothing new that a clean and cozy home makes life better.
 3. a schedule of tasks and responsibilities: make at least a two-week plan of who, where and when. What I mean is, e.g. „who takes children from school”, „who cooks”, who does shopping” + extracurricular classes, going to the cinema.

Ciekawa jestem jakie Wy macie sposoby na ogarnięcie RZECZYWISTOŚCI? 😉

NiePerfekcyjna

Agata

https://facebook.com/nieperfekcyjna28

http://nieperfekcyjnyswiat.pl

https://instagram.com/nieperfekcyjnyswiat/

 

Przeczytaj też...

Zastaw komentarz

Your email address will not be published.