Jak zacząć planować?

autor

Tak więc – mamy 2017.

So 2017 started.

Niektórzy marzyli, aby 2016 wreszcie się skończył, gdyż uważali, że z powodu jego przestępności był on wyjątkowo niefortunny. I wreszcie to, na co czekaliśmy tak długo nastąpiło. A więc koniec wymówek moi drodzy, czas wziąć się za siebie, gdyż znów zaczynamy z pustą,
niezapisaną jeszcze kartką.

Some people wanted 2016 to end as they believed that because of the fact that it was intercalary year, it was so hapless. And what we’d been waiting for so long, already began. So it’s time to take control over your life as we begin with a blank page again.

Dla części osób nowy rok powiązany jest przede wszystkim z postanowieniami noworocznymi. Nie będę polemizować na temat tego,
czy sama koncepcja jest dobra i czy umiemy się z tych naszych postanowień wywiązać, ale jeśli ktoś zapragnie zorganizować swoje życie
i uczynić każdy dzień mniej chaotycznym, to jest to zdecydowanie krok w dobrą stronę.

For some people new year is connected mainly with New Year’s resolutions. I don’t want to talk about the concept itself, if it is good or not and whether we can accomplish these resolution. But if someone’s decided that he or she want to organize his or her life, it is definitely a good choice.

Tutaj właśnie dla większości osób, które w żaden sposób nie miały związku z planowaniem zaczynają się schody. Bo w zasadzie od czego zacząć, w co się zaopatrzyć i jak zaszczepić w sobie bakcyla, aby planowanie stało się dla nas czymś naturalnym i odruchowym, czymś z czego będziemy korzystać na co dzień i do czego z chęcią będziemy wracać zapisując kolejne raczy, a nie tylko kolejnym postanowieniem noworocznym, z którego na siłę chcemy się wywiązać?

And now the problem begins for those who haven’t had anything to do with planning yet. They’re asking themselves questions like:
“How to start?”, „What should I get to start?” or “What should I do to make it a real pleasure so that it would become an inseparable part of my life and not only the resolution I have to accomplish?”.

Po pierwsze, zaszczepmy w sobie świadomość, że robimy to dla siebie, aby lepiej nam się żyło i abyśmy mogli posiąść prawdziwą kontrolę
nad swoim życiem. Powtarzajcie sobie to każdego dnia – w ten sposób zmotywujecie się do działania i (mam nadzieję) uwierzycie,
że taka zmiana może chociaż w małym stopniu zmienić wasze życie na lepsze.

Firstly, you should be conscious that you’re doing it primarily for yourself – not for anyone else – to take the real control of your life
so that it would become even better for you. You should keep repeating this everyday – in this way you’ll keep being motivated and believe (at least I hope so) that such change can really affect your life in a positive sense.

Po drugie, i najważniejsze – potrzebny nam plan działania i medium, czyli kalendarz, planner, notes – cokolwiek co tylko sobie wymyślicie
i według was będzie najlepsze (bo wiadomo – każdy z nas jest inny i każdy ma inne potrzeby). Nie kierujcie się jednak modą. To, że obecnie królują plannery i bullet journale nie znaczy, że właśnie te systemy będą najlepsze. Nawet jeśli coś jest modne, a koncepcja zupełnie do nas nie trafia nie powinnyśmy tego wybierać bo prędzej się zniechęcimy niż naprawdę się do tego przekonamy.

Secondly, and most importantly – you will need a plan of action and a medium, so calendar, planner, notepad – or anything that will work for you (because you know – everyone of us is different and has different needs). However, your choice shouldn’t be affected
by trends. The fact that planners and bullet journals are very fashionable nowadays doesn’t necessarily mean that they will be the best
for you. If you don’t like the concept you shouldn’t choose that system because you’ll hate it sooner that you actually get to know it.

Wybór medium, pomimo że odgrywa ono przeogromną rolę, nie jest najważniejszy. Warto poświęcić chwilę na zastanowienie się co będzie dla nas najsensowniejsze, ale nie warto wywyższać jego roli ponad plan działania, bo w końcu medium to medium i to nie ono jest naszą mocą sprawczą. A nie chcemy przecież, aby forma przerosła treść, prawda? 😉

Even though the choice of the medium plays a very significant role, it isn’t the most important thing. It is worth spending a while and think about this matter, but you definitely shouldn’t elevate it over the plan of action as medium is just a medium and it isn’t your prime move. You don’t want the triumph of form over substance, do you? 😉

W takim razie przejdźmy więc do planu działania. Opiera się on przede wszystkim na systematyczności i wyrobieniu w sobie nawyku notowania istotnych rzeczy. Pokażę wam więc,  jak w 4 prostych krokach zacząć planować. Kroki nie bez powodu zostały rozpisane
jako koniec lub początek – najlepiej samemu wybrać porę kiedy mamy czas aby usiąść z plannerem i zaplanować nasz czas.

So let’s move to the plan of action then. It is based mainly on systematicity and adopting the habit of noting essential things.
I’m going to show you how to start your adventure with planning in 4 simple steps. They’re headlined “end” and “beginning” as it should be your choice when you have time sit down and plan your time ahead.

Krok 1. Koniec roku/początek nowego roku

Mamy pustą przestrzeń, którą zapełniamy wydarzeniami, które odbywają się co roku w tym samym czasie lub zostały zaplanowane z dużym wyprzedzeniem. Tyczy się to głównie urodzin, rocznic, czy wydarzeń takich jak śluby czy komunie.

Step 1. End of a year/Beginning of a new year

You’ve got an empty space in your calendar/planner/notepad which you should fill with events that take place at the same time every year, or were planned in advance. This events are for example birthdays, anniversaries but also weddings and holy communions.

Krok 2. Koniec miesiąca/początek nowego miesiąca 

Planujemy cały miesiąc. Tutaj możemy być już mniej ogólni, ponieważ możemy wprowadzić konkretne zadania, które chcielibyśmy zrealizować w konkretnym miesiącu.

Step 2. End of a month/Beginning of a new month

Now, we’re planning the whole month. We can be less general than in step 1 as we can introduce concrete goals and assignments,
which we’d like to achieve during one month.

Krok 3. Koniec tygodnia/początek nowego tygodnia

Podobnie jak w kroku drugim – jednak analogicznie do ilości posiadanego czasu cele będą mniejsze. W tygodniowym planowaniu możemy ustalić, w który dzień chcemy zrobić pranie, a kiedy mamy zamiar pójść do biblioteki.

Step 3. End of a week/Beginning of a new week

Similarily as in step 2 we can introduce some goals but analogically to the time which is shorter, they also should be less requiring.
When planning a week you can decide when you want to do the laundry and when you’d like to go to the library.

Krok 4. Koniec dnia/początek nowego dnia 

W tym kroku planujemy krótkoterminowo, bo tylko na jeden dzień. U mnie najczęściej są to rzeczy, które powinnam pilnie zrobić, a o których nie chcę zapomnieć, np. przygotowanie materiałów na zajęcia czy też kupienie jakiegoś artykułu spożywczego, którego akurat zabrakło nam w lodówce.

Step 4. End of a day/Beginning of a new day

In this step your plans are short-term as you plan only one day. I usually include in short-term plans things that I should do and I don’t want to forget about e. g. preparation of materials to school or buying some foodstuff we run out of.

Oczywiście to tylko teoria, bo plany są zmienne i często pojawiają się nieoczekiwanie, dlatego gdy tylko dostaniemy jakiś deadline,
czy umówimy się na spotkanie z kimś lub wizytę u lekarza, od razu powinniśmy to zapisać, nawet jeśli będzie miało to miejsce dopiero
za kilka tygodni bądź miesięcy. Terminy bardzo łatwo ulatują nam z głowy, więc warto poświęcić im trochę więcej uwagi. 😉

Obviously, it’s just a theory because plans tend to change and new ones often appear unexpectedly. That’s why when you get a deadline
or schedule an appointment, you should jot it down immediately, even if this will happen in a few weeks or a few months time.
Dates slip human’s mind really easily so you should definitely pay attention to them. 😉

To już wszystkie porady, jakie przygotowałam dla osób, które chciałyby zacząć planować, ale nie za bardzo wiedzą jak. Mam nadzieję,
że trochę przekonałam was, że diabeł nie taki straszny jak go malują i teraz chwycicie za swoje notesy oraz kalendarze i zaplanujecie swój rok w taki sposób, aby był on dla Was jak najlepszy. Gwarantuję Wam, że po kilku tygodniach dobrze wypełnionej pracy domowej nie będziecie już zważać na okoliczności i porę, tylko będziecie chcieli zapisać dosłownie wszystko, nawet jeśli będziecie mieć pewność, że to zapamiętacie. Plan działania wtedy już nie będzie taki istotny, ale osiągniecie to, co chcieliśmy wypracować, a więc systematyczność i nawyk zapisywania naszych planów.

That’s all I’d like to tell the planner – newbies. I hope that I convinced you that the devil’s not so black as he is painted and after finishing reading this article you’re going to plan your year so that it would be the best for you. I guarantee that if you follow the rules mentioned earlier, you won’t need the system anymore after some time as you’d like to note everything. The plan of action won’t be necessary,
but you achieved the values we aimed at.

Koniecznie podzielcie się też ze mną tym, czy w tym roku macie zaplanowane coś niesamowitego. 😉

You should also definitely let me know if you’ve planned something extraordinary this year. 😉

Przeczytaj też...

Zastaw komentarz

Your email address will not be published.